Výdej povolenek

Vážení členové, vzhledem k aktuální situaci a nařízením vlády, nebude zatím do konce nouzového stavu vypsán termín hromadného výdeje povolenek.

Jakmile to situace dovolí, budou vypsány další termíny.

Ten, kdo potřebuje povolenku k rybolovu co nejrychleji (skutečně ji využije), může si dohodnout individuální termín na níže uvedeném kontaktu:

Jan Bělohradský – tel.: 606 430 403, volejte po – pá, 9.00 – 16.00 hod.

Děkujeme za pochopení, výbor MO.  

Výdej povolenek

Další výdej povolenek proběhne v pondělí, 19.4. 2021 od 16.30 do 19.00 hod. v klubovně MO Třemošná (výdej přes okénko), Zálužská 1160, 330 11 Třemošná.

Nadále všechny žádáme o dodržování protiepidemických opatření!

Výbor MO Třemošná.

Informace k výdejům povolenek

Avizovaný výdej povolenek dne 11. 1. 2021 od 16:30 do 20:00 je platný za předpokladu dodržování všech níže uvedených opatření:

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Během vrácení i výdeje povolenky je nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru. Nejdůležitější opatření najdete zde.


Apelujeme na všechny členy, aby vraceli sumáře o úlovcích řádně vyplněné !

V současné situaci nelze důsledně kontrolovat a opravovat chybně vyplněné sumáře. Kdo neodevzdá do 15. 1. 2021 řádně vyplněný sumář, nebude mu dle stanov ČRS vydána povolenka k rybolovu na další období.

Oddíl II. povolenky k lovu – Sumář úlovků a docházek – je nutno vyplnit celý, včetně součtu docházek na jednotlivé revíry. Metodický pokyn pro vyplnění naleznete na konci každého soupisu rybářských revírů.


Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky. V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek. V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně: